Підставою притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є не скарга на його дії, а факт допущення порушення закону

Дата: 09.07.2024 09:52

З дня відкриття провадження у справі до дня постановлення ухвали про залишення позовної заяви без розгляду (через подання позову неналежним позивачем) минуло 11 місяців.

ВПВС в постанові https://reyestr.court.gov.ua/Review/120088916 від 20.06.2024 у справі № 990SCGC/9/24 зазначила, що судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків.

Велика Палата погодилась з застосуванням до судді дисциплінарного стягнення у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців.

Було наголошено, що підставою притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є не скарга на його дії, а факт допущення таким суддею порушення закону, яке містить склад дисциплінарного проступку. Відповідно були визнані необґрунтованими доводи позивачки про те, що ВРП належним чином не перевірила достовірності підпису особи, яка звернулася до ВРП зі скаргою на її дії.

Адвокат Михайло Гуцал