Повторна неявка в судове засідання - залишення позову без розгляду

Дата: 24.01.2023 20:53

ВПВС в постанові від 12.01.2023 у справі № 9901/278/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/108480611 відзначила, що поштові конверти з повістками про виклик у судове засідання повернулися на адресу суду з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою». Інформація від позивача про зміну адреси до суду не надходила.

Водночас повістки надсилались на адресу електронної пошти представника позивача, зазначену у позовній заяві, та до його електронного кабінету в системі «Електронний суд».

Отже, суд вжив усіх можливих заходів щодо належного повідомлення позивача, представника позивача про час, місце та дату судового засідання.

ВПВС вказала на необхідність врахування правової позиції ЄСПЛ у справі «Пономарьов проти України», згідно з якою сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

Доводи адвоката про поважні причини неявки у судове засідання, зокрема й у зв`язку з важкими умовами життя під час воєнного стану та перебування на лікарняному, не спростували висновків суду про залишення позову без розгляду.

Адвокат Михайло Гуцал