Питання правонаступництва у разі виділу із кооперативу юридичної особи

Дата: 31.05.2023 22:04

У висновку науково-правової експертизи стверджувалось про те, що кооператив може бути реорганізовано шляхом виділу відповідно до положень ч. 1 ст. 28 Закону № 1087-IV. При цьому аналіз статей 13, 25, 32 Закону № 161-XIV дозволяє дійти висновку про те, що право оренди земельної ділянки переходить у разі реорганізації кооперативу до тієї особи, яка стала правонаступником реорганізованої юридичної особи на підставі передавального акта чи розподільчого балансу.

Проте в постанові об`єднаної палати КЦС ВС від 14.09.2020 у справі № 291/1009/18 вказано, що належне орендарю на підставі договору оренди право користування земельною ділянкою не може бути ним відчужене, у тому числі передане при виділі на підставі розподільчого балансу особі, яка виділяється, а виділ не визнається законодавцем видом реорганізації.

ВС вважає, що є необхідність формування єдиної правозастосовної практики стосовно застосування положень Закону № 1087-IV та ЦК України та визначення, чи є виділ різновидом реорганізації юридичної особи - кооперативу або ні, а також вирішення пов`язаного з цим питання правонаступництва у разі виділу із кооперативу нової юридичної особи.

Оскільки вирішення цих питань необхідно для забезпечення однакового застосування норми права та недопущення можливості її довільного трактування ВПВС постановила 25.05.2023 ухвалу про прийняття до свого розгляду справи № 918/119/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/111125787 .

Адвокат Михайло Гуцал