Умови, що вказують на необхідність отримання суб`єктом господарювання дозволу на викид забруднюючих речовин

Дата: 03.06.2023 10:17

Необхідність отримання суб`єктом господарювання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря виникає за наявності певних умов: по-перше - це встановлення того факту, що певний об`єкт є джерелом викиду, тобто є об`єктом (підприємством, цехом, агрегатом, установкою, транспортним засобом тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин, а норматив якості атмосферного повітря не відповідає критеріям якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров`я людини та стан навколишнього природного середовища; по друге - такий об`єкт має експлуатуватись.

Позиція КАС ВС за результатами перегляду справи 160/1405/19.

Адвокат Sergiy Minenko