Засудження за сприяння самогубству конкретним особам є правомірним

Дата: 13.05.2022 21:25

Правова позиція ЄСПЛ у справі «LINGS v. DENMARK», заява № 15136/20 https://cutt.ly/lGLgjY5

Заявник скаржився на те, що його засудження до покарання у виді позбавлення волі за обвинуваченнями у сприянні самогубству та у спробі сприяння самогубству порушило його право на свободу вираження поглядів, гарантоване ст.10 Конвенції, оскільки він нібито лише надав загальні рекомендації щодо самогубства.

Як зауважив ЄСПЛ, ст.2 Конвенції, яка накладає на органи влади обов’язок захищати вразливих осіб, навіть проти дій, якими вони загрожують власному життю, також зобов'язує національні органи влади перешкоджати особі покінчити з собою, якщо рішення не було прийнято вільно та з повним розумінням того, про що йдеться.

Водночас ЄСПЛ вказав, що у прецедентному праві Суду немає підтвердження висновку про те, що згідно з Конвенцією існує право на сприяння самогубству, у тому числі у формі надання інформації або допомоги, яка виходить за межі надання загальної інформації про самогубство.

Допустимість широкої свободи розсуду в даній справі обумовлена тим, що тема асистованого самогубства стосується моралі.

ЄСПЛ дійшов висновку, що Заявник мав право закликати до самогубства, якщо воно не було спрямоване на конкретних осіб. Однак його засудження стосувалося надання конкретної допомоги або поради трьом конкретним особам, як вчинити самогубство.

Тому його засудження становило втручання, передбачене законом, яке переслідувало законні цілі – захист здоров’я та моралі та прав інших осіб. Таке втручання може вважатися "необхідним у демократичному суспільстві", пропорційним переслідуваним законним цілям. При цьому органи влади держави-відповідача діяли в межах своєї свободи розсуду.

Відповідно, відсутнє порушення ст.10 Конвенції.

ZakonOnline