Чи поширюються готівкові обмеження на розрахунки банківською картою?

Дата: 21.09.2023 14:04

Обмеження за граничною сумою розрахунків не поширюються на розрахунки, що проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів.

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку № 148 (із змінами, далі – Положення № 148), суб'єкти господарювання мають право здійснювати готівкові розрахунки протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами:

  • між собою – у розмірі до 10 000 грн включно;
  • з фізичними особами – у розмірі до 50 000 грн включно.

Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів з рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами зобов'язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтверджуючі документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, , відділення) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад встановлені граничні суми проводяться через постачальників платіжних послуг шляхом переказу коштів з рахунку на рахунок або внесення коштів до кас постачальників платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, встановлене в п. 6 розд. II Положення № 148 стосується також розрахунків при оплаті за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, отриманої за допомогою платіжного інструменту

Згідно ст. 1 розд. І Закону України від 30 червня 2021 р. № 1591-IX «Про платіжні послуги» (зі змінами):

  • електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, що реалізується на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;
  • платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової або іншого виду картки

З огляду на викладене обмеження за граничною сумою розрахунків не поширюється на розрахунки, що проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток).