Держпраці

Чи є правомірним оформлення трудових взаємовідносин шляхом видання лише наказу про прийняття на роботу?

Дата: 26.06.2024 09:58

Чи є правомірним оформлення трудових взаємовідносин роботодавця з працівником шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу (не укладати трудовий контракт з працівником, а тільки шляхом видання наказу на прийом на роботу)? Та чи можливо укласти трудовий контракт з працівником в електронній формі, за допомогою електронного підпису?

Задекларована праця: страхові виплати у разі непрацездатності

Дата: 21.06.2024 10:56

Задекларована праця = трудові і соціальні права. Працювати за трудовим договором – вигідно!

З моменту укладення трудового договору ви – найманий працівник, який має трудові права й соціальні гарантії.

У разі хвороби ви все одно отримуєте зарплату.

За кожного задекларованого працівника роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це ваша гарантія на випадок хвороби, нещасного випадку, пов’язаного з роботою, чи професійного захворювання.

У разі втрати працездатності ви отримаєте грошові виплати, які компенсують вам втрату заробітку через хворобу.

Оформлення трудових відносин із неповнолітніми працівниками

Дата: 13.06.2024 16:35

Працевлаштування неповнолітніх працівників вимагає особливої уваги та дотримання певних вимог.

Що потрібно знати про оформлення трудового договору з неповнолітніми працівниками в Україні?

Основні кроки:

Чи можна відмовити у працевлаштуванні особі з інвалідністю?

Дата: 30.05.2024 08:45

Особи з інвалідністю в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами.

Чинне законодавство забороняє жодну дискримінацію у сфері праці, зокрема за станом здоров’я, інвалідністю (ст. 2-1 КЗпП України).

Як здійснюється оплата праці при дистанційній роботі?

Дата: 28.05.2024 10:28

Незалежно від форми організації праці заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розміри оплати праці визначаються у письмовому трудовому договорі, додержання письмової форми якого є обов’язковим при дистанційній роботі відповідно до вимог статті 24 КЗпП України.

Використання додаткової відпустки під час перебування у відпустці для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку

Дата: 27.05.2024 09:42

Чи має право працівниця на використання додаткової відпустки, передбаченої статтею 1821 КЗпП України і статтею 19 Закону України «Про відпустки», під час перебування у відпустці для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»: деталі документу

Дата: 22.05.2024 09:48

15 травня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах»

Основні положення нововведень:

Соцзахист та реалізація прав людей з обмеженими можливостями через створення робочих місць

Дата: 13.05.2024 20:25

Конституцією України закріплено право на працю кожної людини, яка має будь-яку групу інвалідності.

За статтею 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 № 875-XII (далі – Закон № 875) інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Підписка на Держпраці