Довідка про сплату податкових зобов’язань при виїзді за кордон на ПМП

Дата: 11.04.2023 14:51

Щодо довідки про сплату податкових зобов’язань платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань.

Питання:

Я розпочав процедуру отримання дозволу на виїзд на постійне місце проживання за кордон. Наразі зіткнувся з проблемою в податковій, яка відмовляється (поки усно) навіть приймати документи для розгляду видачі такої довідки.

В 2019 році я працював як ФОП на единому податку, в липні 2019 року припинив в реєстрах свою реєстрацію та подав заяву на аудит. Наразі аудит ще не проведений, бо інспектор звільнився. Тож я написав запит на консультацію через електроний кабінет платника податків і виклав свою проблему. Мені передзвонив новий інспектор і сказала, що аудит вона провести може, але заключення не дасть, бо в меня по внутрішнім даним її системи була невчасна сплата по ЄСВ, а штраф вона виписати наразі не може через те що Кабмін заборонив штрафи по ЄСВ. Тож вона пропонує мені чекати на скінчення війскового стану в країні.

Важливо підкреслити, що наразі в мене нема ніякої заборгованості перед бюджетом, а лише "бачення" податкової штрафу в майбутньому.

Тут у мене запитання як діяти в цій ситуації? Продовжити процес ліквідації ФОП та віднести докумнти на аудит? Інспектор попросила принести документи по найманих працівниках, книгу обліку доходів і банківську виписку. Чи може відновити реєстрацію ФОП? Чи мають право ФОП виїзджати на ПМЖ? Чи це зарадить ситуації? Чи можливо подати декларацію про майновий стан і запит на довідку через кабінет платника податків і в разі відмови звертатися до суду?

Відповідь:

По суті заданних питань.

"Мені передзвонив новий інспектор і сказала, що аудит вона провести може, але заключення не дасть, бо в меня по внутрішнім даним її системи була невчасна сплата по ЄСВ, а штраф вона виписати наразі не може через те що Кабмін заборонив штрафи по ЄСВ..."

Вищенаведена позиція не відповідає ані дійсності, ані нормам чинного законодавства з огляду на наступне.

Стосовно штрафних санкцій по ЄСВ

Відповідно до розділу VII ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n593)

9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) року, не застосовується.

9-11.2  Протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

9-19. Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пунктах 45 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього пункту єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

9-21. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються.

9-22. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Таким чином, ДПС не були обмежені в праві нарахувати шрафні санкції до 1 березня 2020 року, після цієї дати штрафні санкції та пеня не застосовується(закон не містить формулювання, що нарахування штрафних санкцій та процедура аудиту може бути здійснена після закінчення воєнного стану), тому вони або нараховують штрафні санкції до 01 березня 2020 року або не нараховують їх взагалі відповідно до вищенаведених норм, оскільки якщо процедура аудиту відбувається у стан коли є заборона на нарахування таких санкцій, вона відбувається без врахування таких санкцій станом на момент проведення аудиту.

Стосовно підстави відмови

Відповідно до п.179.3. ПКУ, платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.Форма такої довідки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.Порядокзастосування цього пункту визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 (далі – Порядок № 1243),

Відповідно до порядку,Цей Порядок регламентує подання платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання (далі - платник податку), органу державної фіскальної служби декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) для отримання довідки органу державної фіскальної служби про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку (далі - довідка).

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) (далі - декларація) подається платником податку до
органу державної фіскальної служби за податковою адресою не пізніше ніж протягом 60 календарних днів, що передують виїзду платника податку за кордон на постійне місце проживання. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).

Протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації орган державної фіскальної служби зобов'язаний визначити податкове зобов'язання платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а у разі відсутності податкових зобов'язань - видати довідку платнику податку.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розд. ІV Кодексу, згідно з п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід та іноземні доходи – це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

При цьому оподаткування іноземних доходів встановлено п. 170.11 ст. 170 Кодексу.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу.

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором(ВЗ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Таким чином, довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку, видається при умові відсутності заборгованості з ПДФО та ВЗ, та жодним чином не повʼязана з заборгованістю по ЄСВ(та сплатою такого податку). Ураховуючи вищенаведене, єдиною підставою для відмови є наявність заборгованості з податку на доходи фізичних осіб та  або військового збору.

Тут у мене запитання як діяти в цій ситуації? Продовжити процес ліквідації ФОП та віднести докумнти на аудит? Інспектор попросила принести документи по найманих працівниках, книгу обліку доходів і банківську виписку. 

Як зазначено вище дії інспектора не відповідають вимогам законодавства та якщо вона бажає отримати документи, вона має право надіслати письмову вимогу у рамках відповідної перевірки згідно ПКУ: а не в усному порядку. Ви звісно можете пришвидшите цей процес, але по перше Вас це ніяк не обмежує та не впливає в рамках виїзду за кордон.

Чи може відновити реєстрацію ФОП? Чи мають право ФОП виїзджати на ПМЖ? Чи це зарадить ситуації?

Відновлювати реєстрацію ФОП, якщо звісно у Вас немає такої мети для ведення господарської діяльності не потрібно, оскільки це жодним чином не впливає на отримання довідки, як наведено вище та вирішити ситуацію це не допоможе, якщо виходити з відомо невірної думки згідно вимог законодавста інспектора ДПС. 

Відповідно до ст.6 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

 

3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

4) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

5) він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

9) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

10) він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента (згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру, наданими відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»), що не виконує встановленого Податковим кодексом України податкового обов`язку щодо сплати грошових зобов`язань, що призвело до виникнення у такої юридичної особи або постійного представництва нерезидента податкового боргу в сумі, що перевищує 1 мільйон гривень, та якщо такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги, - до погашення суми такого податкового боргу, у зв`язку з яким таке обмеження встановлюється.

Таким чином, ФОП не обмежений у праві перетинання кордону, в тому числі при наявності заборгованості податків або штрафних санкцій за несплату таких податків.

 Чи можливо подати декларацію про майновий стан і запит на довідку через кабінет платника податків і в разі відмови звернутися до суду?

Так, Ви можете це зробити або поштою(цінним листом з описом) або через кабінет платника податків(https://cabinet.tax.gov.ua/(розділи "ЕК для громадян", "Листування з ДПС) і це є єдиним вірним варіантом, оскільки після отримання заяви та декларації, працівники ДПС повинні діяти в межах чинного законодавства та відмовити тільки при наявності заборгованості та зобовязань з ПДФО та ВЗ. 

Друкуєте, заповнюте, скануєте та додаєте(листування з ДПС у кабінеті платника податків)

1. Декларацію про майновий стан і доходи за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов’язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації). - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#n17

2. Заява за формою, наведеною у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 No 568, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за No 839/30707 Форма тут - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0839-17#Text

Відповідно до вищенаведеного порядку протягом 30 календарних днів з дня отримання декларації орган державної фіскальної служби зобов'язаний визначити податкове зобов'язання платника податку та надіслати йому податкове повідомлення, а у разі відсутності податкових зобов'язань - видати довідку платнику податку.

У разі відмови Ви маєте право звернутися зі скаргою до ДПС України(04053, м. Київ, Львівська пл., 8)або звернутись окружного адміністративного суду за місцем розташування органу ДПС або Вашого місцепроживання, розгляд справи 2-3 місяці). У цьому випадку звернення до ДПС України може бути позитивним для вирішення Вашого питання(на практиці таке відбувається), звісно у судовому порядку рішення буде позитивним, але буде займати більше часу, але спочатку необхідно звернутись з вищенаведеними документами для отримання довідки. 

Звісно відмова у прийняті заяви та додатку(декларації) є порушення ЗУ "Про звернення громадян", та відповідні перевірки та обгрунтування працівники ДПС повинні викладати за результатом розгляду такого звернення, а не при його прийнятті, тому Ви можете поскаржитись на дії працівників до керівника територіального органу або до ДПСУ України, але швидше подати письмове звернення та чекати на його результат, а результатом відповідно до порядку є або податкове повідомлення(у разі наявності зобовязань або боргу), а у разі відсутності податкових зобов'язань - довідка.

Будь яка інша відповідь підлягає оскарженню, як наведено вище.

Юрист Костянтин Грітчин (ТОВ "Юридична фірма "Грітчин та партнери")
B2BConsult