Ненадання особі можливості подати заяву про прийняття на роботу у прийнятний для неї спосіб під час карантину не є дискримінацією

Дата: 17.03.2023 15:09

Рішення ВС у справі № 274/7153/20 від 22.02.2023 https://cutt.ly/680nfBL

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання факту дискримінації при укладенні трудового договору. На думку заявника, Відповідач допускає вибірковий доступ до приміщення підприємства, а відтак встановив нерівні умови для працевлаштування Позивача та інших осіб, без об`єктивного та розумного обґрунтування.

Аналізуючи обставини справи, ВС зауважив наступне.

Згідно з ч.2 ст.24 КЗпП України при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров`я та інші документи.

Судами встановлено, що на виконання карантинних заходів адміністрація підприємства обмежила доступ сторонніх осіб до служб та персоналу. При цьому Позивач не вчинив необхідних дій для укладення трудового договору в письмовій формі. В день прийняття Відповідачем на роботу працівників Позивач на пропозицію секретаря не залишив у скриньці для заяв його заяву про прийняття на роботу з необхідними документами, тому питання про прийом його на роботу не могло бути вирішено Відповідачем і не вирішувалось.

Таким чином, ВС підтримав позицію судів попередніх інстанцій про те, що ненадання Позивачу можливості подати заяву про прийняття на роботу у прийнятний для нього спосіб, враховуючи карантинні обмеження, та попередні численні звернення до суду з позовами про порушення його трудових прав не є проявами дискримінації щодо нього.

ZakonOnline