Перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

Семен Ханін
Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Амбер», адвокат, к.е.н., заслужений юрист України, член Правління ААУ

 

Шановні колеги!

Апеляційна палата ВАКС в ухвалі від 23 грудня 2022 року у справі 991/6233/22 прийшла до наступного висновку:

«Правильним, на переконання колегії суддів, є й висновок слідчого судді про продовження існування РИЗИКУ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ОСОБА_1 КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ ІНШИМ ЧИНОМ, оскільки зважаючи на численні особисті, ділові та інші зв’язки з представниками ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, бізнес-структур, СУБ’ЄКТАМИ УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ у підозрюваного наявні відповідні можливості, які він зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та перешкоджати кримінальному провадженню будь-яким іншим чином – ШЛЯХОМ ПІДКУПУ, ПОГРОЗ, ТИСКУ НА УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності».

Тобто колегія суддів Апеляційної палати ВАКС, як і слідчий суддя ВАКС, встановила у своєї ухвалі, що ЗВ’ЯЗКИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ – ЦЕ РИЗИК ПЕРЕШКОДЖАННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ ІНШИМ ЧИНОМ, А САМЕ ШЛЯХОМ ПІДКУПУ, ПОГРОЗ, ТИСКУ НА УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що ПІДОЗРЮВАНИЙ, ОБВИНУВАЧЕНИЙ, ЗАСУДЖЕНИЙ МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ ДІЇ, передбачені частиною першою цієї статті. Тобто закон зобов’язує слідчого суддю надати оцінку можливості дій саме підозрюваного чи обвинуваченого, а не третіх осіб. ВИЙШОВШИ ЗА МЕЖИ КПК УКРАЇНИ, окрім оцінки можливих дій підозрюваного чи обвинуваченого, слідчий суддя/колегія суддів надають оцінку ще можливим діям представникам правоохоронних органів України. ТОБТО НА ДУМКУ ПОВАЖНИХ КОЛЕГ ТІЛЬКИ ПРАЦЯ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ – Є ТАКОЮ РИСОЮ ОСОБИ, ЩО СВІДЧИТЬ ПРО РИЗИК ПЕРЕШКОДЖАННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННЮ ІНШИМ ЧИНОМ, А САМЕ ШЛЯХОМ ПІДКУПУ, ПОГРОЗ, ТИСКУ НА УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

І так, по-перше, приходячи до цього висновку слідчий суддя/колегія суддів вийшли за межі КПК України, надав оцінку можливим діям третіх осіб, які на погляд суду дійсно можуть перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження.

По-друге, у такому висновку явно порушено презумпцію невинуватості щодо цих третіх осіб, а саме ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України.

По-трете, ця теза є явним порушенням ст. 24 Конституції Україні «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом», бо ця теза відокремлює правоохоронців від інших громадян України за ознаками працевлаштування, та принижує їх людську гідність. А згідно з ст.28 Конституції України, кожен має право на повагу до його гідності. 

По-четверте, ця теза є порушенням ст.129 Конституції України, де зазначено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом…

По-п’яте, таке відношення  до представників ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, бізнес-структур, СУБ’ЄКТІВ УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ України є, на мій погляд, таким, що принижує честь та гідність нашої держави.