Щодо можливих способів захисту прав власника (користувача) відповідної земельної ділянки, порушених внаслідок самочинного будівництва

Дата: 07.12.2023 15:39

ВПВС у постанові від 15.11.2023 у справі № 916/1174/22 https://reyestr.court.gov.ua/Review/115377100 вкотре звернула увагу на важливість принципу superficies solo cedit (збудоване на поверхні слідує за нею) як принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованої на ній будівлі або споруди, виходячи з якого право власності на об`єкт нерухомого майна набуває той, хто має речове право на земельну ділянку.

Набути самочинно збудоване майно у власність можливе за умови дотримання чіткого алгоритму дій, передбаченого в ст. 376 ЦК України (на підставі судового рішення про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно за особою, яка його побудувала, або за власником земельної ділянки).

Водночас, коли право власності на самочинно побудоване нерухоме майно зареєстровано за певною особою без дотримання визначеного ст. 376 ЦК України порядку, задоволення вимоги про скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права власності на таке майно, або вимоги про скасування державної реєстрації прав, або вимоги про припинення права власності тощо у встановленому законом порядку не вирішить юридичну долю самочинно побудованого майна та не призведе до відновлення стану єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна.

Отже, належними вимогами, які може заявити особа - власник земельної ділянки, на якій здійснено (здійснюється) самочинне будівництво, для захисту прав користування та розпорядження такою земельною ділянкою, є вимога про знесення самочинно побудованого нерухомого майна або вимога про визнання права власності на самочинно побудоване майно.

Якщо право власності на об`єкт самочинного будівництва зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у разі задоволення позовної вимоги про знесення об`єкта самочинного будівництва суд у мотивувальній частині рішення повинен надати належну оцінку законності такої державної реєстрації.

У разі висновку про незаконність державної реєстрації - розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються в разі набрання законної сили судовим рішенням.

ВПВС відступила від правового висновку, висловленого ВС у постанові від 21.12.2022 у справі № 263/18985/19.

Адвокат Михайло Гуцал