Щодо повноважень прокурора

Дата: 20.11.2023 13:53

ВПВС у постанові від 08.11.2023 у справі № 607/15052/16-ц https://reyestr.court.gov.ua/Review/114904864 зазначила, що прокурор має повноваження, діючи у публічних інтересах, звернутися до суду, якщо органи державної влади, місцевого самоврядування, їхні посадові особи не бажають чи не можуть діяти аналогічним чином, або ж самі є джерелом порушення прав і законних інтересів територіальної громади чи загальносуспільних (загальнодержавних) інтересів.

У таких випадках відповідні органи можуть виступати відповідачами, а прокурор - позивачем в інтересах держави, зокрема і від імені територіальної громади як власника земельної ділянки.

За відсутності такого механізму звернення до суду захист відповідних публічних, суспільних інтересів, зокрема від свавілля органів державної влади чи органів місцевого самоврядування у значній мірі може стати ілюзорним.

У позовній заяві прокурор вказав, що інтереси територіальної громади порушено внаслідок вибуття майна із володіння громади не з її волі шляхом відчуження цього майна особою, що не мала на нього права власності.

Той факт, що прокурор звернувся до суду через один день, після того як звернувся до міського голови з листом в якому звернув увагу на необхідність вжиття заходів із представництва інтересів держави в особі міської ради, оскільки вона самостійно не ініціювала питання про витребування нежитлового приміщення, не свідчить про порушення передбаченого ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» порядку.

Питання про те, який строк для вжиття заходів компетентним органом щодо захисту прав та інтересів держави чи територіальної громади вважати розумним, суд має вирішувати у кожному випадку з огляду на конкретну конфліктну ситуацію.

ВПВС врахувала, що конфлікт розпочався ще у 2013 році. З того міська рада не виявляла бажання захищати інтереси територіальної громади, не вживала будь-які заходи для забезпечення виконання рішення суду з повернення нежитлового приміщення.

Позиція органу місцевого самоврядування проти захисту прав та інтересів територіальної громади на нежитлове приміщення додатково переконала ВПВС у тому, що прокурор у даній ситуації мав законні підстави для звернення до суду як позивач.

Адвокат Михайло Гуцал