«ЗНЯТИЙ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ»: чи допоможе ця відмітка перетнути кордон?

Дата: 11.06.2023 06:26

У деяких ЗМІ та соцмережах розповідають про можливість перетинання кордону з такою відміткою. 

«Адвокат Права» пояснює, як є насправді.

Чинний Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» апелює двома поняттями:

 1.  зняття з військового обліку;
 2.  виключений з військового обліку.

Різницю поясними на прикладі. Скажімо, однією з підстав власне зняття з військового обліку військовозобов’язаних відповідно до підпункту 1 пункту 2 частини 5 статті 37 вищевказаного Закону України є вибування в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання. Однак, на новому місці проживання особа повинна стати на військовий облік. 

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» у частини 6 статті 37 встановлює, що виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

 •  призвані чи прийняті на військову службу;
 •  проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 •  визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 •  досягли граничного віку перебування в запасі;
 •  припинили громадянство України;
 •  були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
 •  направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
 •  померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Як бачимо, виключення має зовсім іншу юридичну природу, за своєю суттю це припинення дії як такої, а зняття у розумінні Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» – це суто зміна місця (тобто ТКЦ та СП) або зміна облікового списку.

У реаліях сьогодення для перетину кордону на підставі непридатності до військової служби необхідно мати:

 1.  висновок ВЛК про непридатність;
 2.  відмітку «виключений з військового обліку».

Державна прикордонна служба України у своєму листі від 17 березня 2022 року №23-6855/0/6-22-Вих визначила, що обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років НЕ застосовуються до осіб, зокрема, які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у військовий час. Підтверджуючими документами можуть бути: довідка військово-лікарської комісії про непридатність.