державний реєстратор

Розгляд скарги на рішення держреєстратора про реєстрацію прав на нерухоме майно

Дата: 26.01.2024 17:09

Аналіз судової практики свідчить про те, що ВС у складі КАС загалом притримується позиції про те, що нетотожність чи відсутність хоча б одного елемента (ті самі сторони, той самий предмет і ті самі підстави) виключає таку підставу для відмови у задоволенні скарги, що наведена у п. 4 ч. 8 ст. 37 ЗУ «Про державну реєстрацію».

Водночас із таким підходом ВС у складі колегії суддів КГС не погодився, оскільки він не відповідає розумінню предмета спору, вказуючи на іншу судову практику, сформовану КГС.

Щодо питання належності відповідача у спорі з оскарження реєстраційних дій, вчинених держреєстратором щодо третьої особи

Дата: 10.08.2023 12:19

Належним відповідачем є особа, яка є суб`єктом матеріального правовідношення, тобто особа, за рахунок якої можливо задовольнити позовні вимоги, захистивши порушене право чи інтерес позивача.

Закінчення строків, як підстава для відмови у задоволені скарги на держреєстратора

Дата: 14.05.2023 09:29

Однією з підстав для відмови у задоволенні скарги на державного реєстратора є закінчення встановленого законом строку подачі скарги

02 травня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 910/16665/21 (ЄДРСРУ № 110626822) досліджував питання щодо закінчення строків, як підстави для відмови у задоволені скарги на держреєстратора.

Закінчення строків, як підстава для відмови у задоволені скарги на держреєстратора

 

02 травня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 910/16665/21 (ЄДРСРУ № 110626822) досліджував питання щодо закінчення строків, як підстави для відмови у задоволені скарги на держреєстратора.

Щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльності державного реєстратора/Мін'юсту

Дата: 22.04.2023 10:35

ВПВС в ухвалі від 29.03.2023 у справі № 640/9468/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110231824 нагадала сталу правову позицію, що спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації речового права на нерухоме майно має розглядатися як спір, що пов`язаний з порушенням цивільних прав позивача на нерухоме майно іншою особою, за якою зареєстроване речове право на це майно.

Чи є державний реєстратор належним відповідачем?

Дата: 22.12.2022 15:44

ВС наполягав на необхідності формування єдиної правозастосовчої практики у справах щодо оскарження реєстраційних дій, вчинених державним реєстратором відносно третьої особи під час дії судової заборони, стосовно визначення належного відповідача у такому спорі з огляду на неоднозначність підходів ВПВС до зазначеного правового питання.

Підписка на державний реєстратор